Isus s Interneta – božićni igrokaz za malu djecu

ISUS S INTERNETA
božićni igrokaz za malu djecu

Sudjeluju: – Dječji zbor (i Zbor anđela)
– Dva odraslija djeteta (Pripovjedač i Isus)
– Sedmoro manje djece (Prva i druga kokoš; Prva i druga mačka; Starija i mlađa sestra; Dječak-“kompjutoraš”)

UVOD (Badnja je noć. Zbor anđela pjeva pjesmu Svim na zemlji. Na pozornicu dolazi Pripovjedač.)

PRIPOVIJEDAČ:
Stoljeće je ovo naše
sve tehnika, aparati.
Ljubav, milost, prijateljstvo,
kamo ode tko će znati!?

Možemo li za blagdane
osjetiti dah ljubavi,
da ih čistim srcem, dušom,
svaki živi stvor proslavi?

 


Prizor I.
(Dvije djevojčice glume kokoši, sjede ili čuče na drvenoj gredi,
svadljivo se gurkaju i govore i kokodaču Ko-ko-ko!)

PRVA KOKOŠ:
Makni krilo desno,
zbilja mi je tijesno!

DRUGA KOKOŠ:
Baš si kokoš glupa,
toplije nam je skupa!
Vidiš da je hladnoća svud.

PRVA KOKOŠ:
Uzalud tvoje je trud!
Gnijezdo je ovo moje
i makni krilo svoje!

Mama mi ga je dala,
čim sam prohodala!

DRUGA KOKOŠ:
Vidi se da si guska prava
i ne znaš da ti je mama sprava!
Inkubator, grijalica
ti si kokoš nesilica!

(Zbor anđela pjeva prvu strofu pjesme „Svim na zemlji“)


Prizor II. (Dvije djevojčice glume mačke. Svaka s jedne strane grma,
frkću i pružaju kandže jedna prema drugoj.)

PRVA MAČKA:
Ima li koga
pokraj grma toga?
Možda za druženje,
šalu ili lovicu malu?

DRUGA MAČKA:
Mačka sam gradska ja
i dama sam poznata.
Nisam ja za tvoje trke,
jurnjave i strke!

PRVA MAČKA:
Mijauuu…! Oho-ho! Koja dama!
Umišljena i potpuno sama!

DRUGA MAČKA:
Ne želim se s tobom družiti
ni prijateljstvo ti pružiti.
Jer ti si prljava,
jadne miševe gutaš
kad si gladna.

Ja keksiće Whiskas jedem
i u košari svojoj predem.
Maženju ja sva se predam,
s gazdaricom serije gledam!

PRVA MAČKA:
Frrr! Frrrrrr!
Prrrljava kažeš da sam ja,
a ti si…
ti si zla!

(Zbor anđela pjeva drugu strofu pjesme Svim na zemlji)


Prizor III. (Dvije sestre igraju se lutkama na podu dječje sobe. Svaka ljubomorno stišće svoje lutke.)

STARIJA SESTRA:
Moja lutka hoda sama,
ne treba joj više mama!
Bateriju ima, očima okreće,
sama se vrti i po sobi šeće.

MLAĐA SESTRA:
A moja pliča i pjeva,
smije se, kašle i zijeva.

STARIJA SESTRA:
Moja je veća i ljepša!

MLAĐA SESTRA:
Bola je moja!
I… i… i…
I necu se s tobom iglati!

STARIJA SESTRA:
Neću ja s tobom posla imati
i tebe čuvati!
Idem bolje u sobu CD slušati!

(Zbor anđela pjeva treću strofu pjesme Svim na zemlji.)


Prizor IV. (Dječak zadubljeno sjedi za računalom, pomiče miša, tipka po tipkovnici…
Odjednom, iza računala dolazi Isus u dugoj bijeloj haljini.)

ISUS:
Mir s tobom, dragi dječače!

DJEČAK:
Koji si ti? Srce mi skače!
Odakle dođe, izenanda?
O otkud baš sada?!

ISUS:
Ja nisam iz ovoga svijeta,
ja stigoh… hmm.. s interneta!

DJEČAK:
S interneta?! Ha, ha, ha!
Otkuda ti “spika” ta?
Da se surfa po internetu,
to možeš reći cijelom svijetu.
Ali da se s njega može sići
i u sobu stići…
To nekom drugom kaži,
a meni majstoru kompjutorskom ne laži!

ISUS:
Imaš pravo, to izgleda nemoguće,
ali… ja sam biće svemoguće!
Mogu stići otkud želim…,
važnije je što ti velim:
Noćas moj je rođendan,
a vidjeh te da si sam.

Dođoh po tebe da mi se pridružiš,
noć ovu sa mnom da se družiš
i upoznaš ljubav što je.
Možda promijeniš ponašanje svoje
i naučiš poštivati, darivati, dijeliti,
pomagati, ljubiti i razveseliti!

(Zbor anđela pjeva četvrtu strofu pjesme Svim na zemlji, a sa scene polako izlaze dječak, kojeg je Isus zagrlio, a iza njih idu zagrljene kokoši, mačke i sestre.)

Marijana Andrišek
preuzeto: Mak, prosinac 2003.

Please wait...