Isus računa na tebe – kratka priča

Kad se Isus vratio na nebesa, razgovarao je s arkanđelom Gabrijelom. I na nebesima je Isus imao rane koje je dobio na križu. Gabrijel mu reče: „Učitelju, dolje na zemlji si morao teško trpjeti! Ali ljudi sigurno znaju koliko ih ljubiš i cijene to što si za njih učinio“. „O, još ne. Zasad to zna samo nekoliko ljudi u Palestini“, odgovori mu Isus.

Gabrijel se začudi pa upita Isusa: „Pa što si učinio kako bi svi saznali s koliko si ljubavi za njih trpio?“

Isus mu odgovori: „Ništa posebno. Zamolio sam Petra, Andriju, Jakova i Ivana i još neke druge prijatelje da drugima govore o meni. Oni koji ih budu čuli njihove će riječi prenijeti drugima i tako će se glas o meni širiti sve dok i posljednji čovjek u najudaljenijem dijelu svijeta ne čuje da sam dao svoj život za one koje sam toliko ljubio.“

Gabrijel ga pogleda nekako u nevjerici, pa reče: „Da, da, a što ako se Petar i drugi umore? Što ako ljudi koji će doć nakon njih zaborave? Sigurno imaš i druge planove?“

„Gabrijele, nemam nikakve druge planove. Na njih računam“, odgovori Isus.

Isus ozbiljno na nas računa, nemojmo ga iznevjeriti.

Please wait...