Isus je oživio sina udovice iz Naina

Mala pokretna scena koja poput starog filma kroz četiri slike pokazuje kako je Isus oživio sina udovice iz grada Naina.

Prilagođeno prema: freesundayschoolcurriculum