ISUS JE OŽIVIO LAZARA – DIGITALNE VJEŽBE ZA VJERONAUK

Interaktivni kviz za vjeronauk na temu “Isus je oživio Lazara” obogaćen kratkim video zapisom. Kviz je namjenjen učenicima nižih razreda osnovne  škole.

Vježba slaganja rečenica iz svetog Evanđenja na temu Lazariva uskrsnuća. Rečenice su složene. Vježba je namjenjena učenicima viših razreda osnovne škole, srednjoškolcima i svima koji žele slagati citate iz Evanđelja.

Križaljka s nekoliko pojmova o Lazarovu uskrsnuću: Lazar, Marta i Marija, kameni grob…

Vježba točno / netočno.

Osmosmjerka sa 9 pojmova:

Vježba memorije na temu Lazarova uskrsnuća.

Please wait...