Isus je izliječio Bartimeja – radni materijal za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju.

Zadatci: pročitati sliko-priču o Bartimeju; imenovati osobe na slikama; dovršiti rečenice ponuđenim riječima.