INTERAKTIVNI KVIZOVI ZA VJERONAUK I OPĆU KULTURU

A N K E T A
o interaktivnim kvizevima na našim stranicama

Sveti Petar i Pavao – interaktivni kviz

Obraćenje svetog Pavla – interaktivni kviz obogaćen video zapisom

Sveti Josip – interaktivni kviz obogaćen video zapisom

Post i nemrs – flip card KVIZ

Križni put za djecu – flip card KVIZ

Križni put – interaktivni kviz

Korizma – digitalni kviz

Kušnja u pustinji – interaktivni kviz s video zapisom

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jednostavne flip kartice za vjeronauk
za prvi razred za učenike s posebnim potrebama ili vjerski odgoj u vrtiću

Crkva u Hrvata – on-line kviz za ponavljanje gradiva 8. razreda

Sakralni dragulji grada Splita – on-line kviz

Kardinal bez mitre i štapa – on-line kviz

14 pitanja o sv. Valentinu – on-line kviz

Sveti Nikola biskup

Sveta Lucija – kratki on-line kviz

Sveti Matej apostol

Sveta Majka Terezija

Biljke i životinje u Bibliji – kviz sa 15 pitanja

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Uskrsnuće Isusovo – interaktivni kviz

USKRS – kviz sa 14 pitanja za vjeronauk u 3. razredu osnovne škole

USKRS – kviz sa 13 pitanja za vjeronauk u 2. razredu osnovne škole

USKRS – kviz sa 12 pitanja za vjeronauk u 1. razredu osnovne škole

Isusovo uskrsnuće – flip-card kviz za najmlađe

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

MOJSIJE ZA ŠESTI RAZRED – kviz 21 pitanje za vjeronauk i opću kulturu

POVIJEST CRKVE OD SREDNJEG VIJEKA DO NAŠIH DANA – šesti razred

BLAŽENA DJEVICA MARIJA

ČETRDESET PITANJA O KRŠĆANSTVU A OSOBITO LATINSKOG OBREDA

KVIZ ZA VJERONAUK U DRUGOM RAZREDU – 33 pitanja

MOJSIJE – za vjeronauk u trećem razredu osnovne škole

MOJSIJE – za vjeronauk u šestom razredu

OVO JE MOJ LJUBLJENI SIN – za vjeronauk u četvrtom razredu

Isus je izliječio uzetoga – interaktivni kviz s video zapisom

Isusovo krštenje – interaktivni kviz

Salomonova presuda – interaktivni kviz s video zapisom

Kralj David – interaktivni kviz s video zapisom

PONAVLJANJE GRADIVA– iz vjeronauka u trećem razredu

RELIGIJA – za vjeronauk u petom razredu osnovne škole

SEDAM SVETIH SAKRAMENATA – za vjeronauk u šestom razredu

SVECI KATOLIČKE CRKVE – za vjeronauk i opću kulturu

SVJETSKA SVETIŠTA RAZNIH RELIGIJA – za vjeronauk i opću kulturu

PONAVLJANJE  GRADIVA – četvrti razred

PONAVLJANJE GRADIVA – drugi razred

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

božićni interaktivni kvizovi

Što znam o Božiću? – interaktivni kviz

Božićno vrijeme

Božić najveseliji blagdan – kviz obogaćen video zapisom.

BOŽIĆ – kviz sa 12 pitanja za vjeronauk u 1. razredu osnovne škole

BOŽIĆ – kviz sa 15 pitanja za vjeronauk u 2. razredu osnovne škole

BOŽIĆ – kviz sa 14 pitanja za vjeronauk u 3. razredu osnovne škole

BOŽIĆ – kviz sa 15 pitanja za vjeronauk u 4. razredu osnovne škole

BOŽIĆ – kviz sa 17 pitanja za vjeronauk u 5. razredu

BOŽIĆ – kviz sa 17 pitanja za vjeronauk u 6. razredu

BOŽIĆ – kviz sa 13 pitanja za vjeronauk u 7. razredu

BOŽIĆ ZA OSMAŠE – kviz sa 15 pitanja za vjeronauk u 8. razredu

SVETI NIKOLA BISKUP – kviz sa 15 pitanja

kvizovi – e-book

Please wait...