Idi ti umjesto mene – poučna priča o molitvi

Neki je čovjek imao običaj nedjeljom reći svojoj ženi: „Ti idi u crkvu, pa moli i za sebe i za mene.“

Prijateljima je govorio: „Meni ne treba ići u crkvu. Moja žena moli za nas oboje.“

Jedne je noći taj čovjek usnuo san.

Sa svojom ženom našao se pred rajskim vratima, očekujući da mu otvore. Vrata su se počela polako otvarati i on je začuo tajanstveni glas koji se obraćao njegovoj ženi: Ti možeš ući za vas oboje!

Žena je ušla i vrata su se zatvorila.

Čovjek je tada osjetio tako veliku tjeskobu da se probudio.

Sljedeće nedjelje rekao je ženi: „Danas idem s tobom u crkvu.“

autor nepoznat 


Idi ti umjesto mene – prezentacija o molitvi

Kratka poučna priča o molitvi i osobnoj odgovornosti.

Jedan je čovjek imao običaj nedjeljom reći svojoj ženi: “idi ti u crkvu pa se moli i za mene i za sebe.”
Jedne noći je usnuo kako se sa svojom ženom našao pred rajskim vratima i začuo glas…

Please wait...