Hitno…

HITNO je riječ koju često upotrebljavamo u našem užurbanom životu
a da pri tom i ne mislimo na pravo značenje te riječi.

HITNO je najpovršniji način života, jer onoga dana kad napustimo ovaj svijet
ostat će nam nedovršene mnoge važne stvari.

HITNO je znak da se malo zaustaviš i upitaš:
Koji smisao ima sve ovo što radim?

HITNO je potreba da se odnosiš ljudskije i bratskije prema drugima.

HITNO je mogućnost da naučiš cijeniti vrijeme provedeno s djetetom.

HITNO je da primijetiš izlazak sunca i osjetiš njegovu toplinu.
Hitno je da zahvališ Bogu na tako velikom daru.

HITNO je da posvetiš pažnju svojoj obitelji, prijateljima i svima oko tebe.

HITNO je da vrednuješ to veliko blago.

HITNO je da kažeš svim dragim osobama koliko ih voliš.

HITNO je da osjetiš da si Božje dijete, da te Bog ljubi,
i želi te vidjeti nasmijanoga, sretnoga i punoga života.

HITNO je da ti život ne prođe tako da kad pogledaš iza sebe,
uvidiš da si već starac koji ne može vratiti vrijeme, da si sve učinio prebrzo,
da si bio veliki poduzetnik čiji je rokovnik bio ispunjen samo sastancima i planovima,
a da si zapravo zaboravio živjeti.

autor nepoznat

Please wait...