Gospodine Bože naš, silno si velik pps – psalam 104

Gospodine Bože naš silno si velik – pps

Kratka prezentacija prema ps 104. Korisno za vjeronauk u četvrtom razred osnovne škole.

Please wait...