O Gospe Sinjska -mp3

O GOSPE SINJSKA

 

O Gospe Sinjska, Djevo sveta,
divno te divno proslavi Bog, 
slave te glasi svega svijeta, 
premila Majka puka si svog.

Na tebi neba blista se kras,
O Gospe Sinjska, budi nam spas!

Pomogla ti si svome puku, 
kadno pod Sinjem bjesnio boj.
Pruži nam i sad moćnu ruku, 
i sad u borbi narod je tvoj;

Da ustrajemo, moli za nas,
o Gospe Sinjska budi nam spas!

Please wait...