Glas raspela – duhovna lirika

Krist više nema ruke,
ima samo naše ruke
da danas čini svoja djela.

Krist više nema nogu,
ima samo naše noge
da danas dođe ljudima.

Krist više nema glasa,
ima samo naš glas
da danas govori o sebi.

Krist više nema snage,
ima samo naše snage
da k sebi privede ljude.

Krist više nema Evanđelja
da bi se još čitala.

No, sve ono što riječju i djelom činimo,
sve to jest Evanđelje koje se još piše. 

Mario Pomili

Please wait...