Fra Nikola Tavelić – prvi hrvatski svetac

SVETI NIKOLA TAVELIĆ – PRVI HRVATSKI SVETAC
14. studenoga 2015.

Sveti Nikola Tavelić – kratki životopis / prilog TV kalendara o svetom Nikoli Taveliću

Nikola Tavelić – on-line vježbe; puzzle crkve sv. Nikole u Rijeci

Nikola Tavelić – osmosmjerka za vjeronauk sa 20 pojmova za ispis

*Sveti Nikola Tavelić – radni list za učenike s posebnim potrebama (5. razred)

Please wait...