Euharistija – asocijacija za vjeronauk u trećem razredu

Asocijacija euharistija – pps za vjeronauk u trećem razredu

Igra asocijacija na temu euharistije. Korisno za pripravu za prvu pričest ili za vjeronauk u trećem razredu.

Kruh, vino, brašno, svećenik…

Polja se otvaraju klikom miša.

Please wait...