Eshilove izreke – pps prezentacija

Eshil izreke – pps prezentacije

Nije mudar onaj koji mnogo zna, već onaj čija su znanja korisna.

Najgora stvar moćnicima jest što se ne mogu pouzdati u prijatelje.

Ako je netko mudar, korisna je stvar praviti se budala.

I druge Eshilove izreke posložene u prezentaciju.

Please wait...