Diogenes i novac – poučna priča

Diogen je uvijek hodao u dronjcima. Najčešće je spavao po trijemovima i predvorjima tuđih kuća.
Jednog jutra ga je u predvorju neke kuće gdje je prespavao posjetio jedan ugledni trgovac iz Atene.
– Dobro jutro Diogene!
– Dobro jutro!
– Imao sam jako uspješan tjedan pa sam odlučio da ću ti darovati ovu vrećicu s novcima- – blago zatrese vrećicom u desnoj ruci.
Diogen ga pogleda.
– Uzmi ga, nema nikakve prevare. Jednostavno želim da bude tvoj. Radi se o mom novcu i darujem ga tebi jer vidim da je tebi sada potrebniji nego meni.
– Imaš ga još, zar ne?
– Naravno, i to puno. U zadnje sam vrijeme imao puno uspješnih poslova.
– I želio bi imati još više nego što sada imaš?
– Naravno da bih želio! Kakvo je to pitanje?!
– Onda zadrži novac. Tebi je potrebniji nego meni.

Please wait...