Deset stvari koje te Gospodin neće pitati – pps

Deset stvari koje te Gospodin neće pitati – pps

Razmišljanje o deset stvari koje nam se čine
važne u životu, ali koje nisu bitne za spasenje i koje nas Isus sigurno neće pitati na Sudnjem danu.

Please wait...