DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI

Isus hrani 5 000 ljudi – jednostavan model košare s kruhom i ribama

Umnažanje kruha – on-line križaljka

video zapisi

Priča o kruhu – video zapis crteža u brašnu

Isus je umnožio kruh – ulomak igranog filma

Od zrna pšenice do kruha – kratki video zapisi: modeliranje tijesta; kako nacrtati mlin; kako nacrtati kukuruz; od zrna do kruha

Kako izraditi bunar od plastičnih boca – video upute

Kruška, jabuka, šljiva – mp3

pps prezentacije

Voće – poznate osobe – pps

Hrana – pps

Ispecimo kruh – pps

Umnažanje kruha – pps

Čudesno umnažanje vremena – pps

recitacije

O kruhu je riječ – recitacija

Pekar – pjesmica za djecu

Tatin recept – recitacija

Zdrava gozba – recitacija

Malo zrno – recitacija za Dane kruha

osmosmjerke za dane kruha i zahvalnosti

Divno je tvoje ime – slikovna osmosmjerka sa 17 pojmova

Zahvalnost – slikovna osmosmjerka sa 13 pojmova

Dani kruha – slikovna osmosmjerka sa 18 pojmova

Dani kruha – osmosmjerka sa 18 pojmova
(isti pojmovi kao u slikovnoj osmosmjerci)

Čudo – umnažanje kruha – za treći razred osnovne škole 

Evanđelje – umnažanje kruha – za treći razred osnovne škole 

radni listovi

Dani kruha i zahvalnosti – radni listić za prvi razred osnovne škole

Dani kruha i zahvalnosti – radni listić za drugi razred osnovne škole

Isus hrani mnoštvo – radni list za treći razred osnovne škole

Priča o kruhu – radni list

kutić za učenike s poteškoćama u učenju

Dani kruha i zahvalnosti spajanje slika za djecu s posebnim potrebama

Dani kruha i zahvalnosti – prepiši riječi pored slika za djecu s posebnim potrebama (prvi razred)

Dani kruha i zahvalnosti – nastavi niz

Jabuka – jednostavna točkalica za djecu s posebnim potrebama

Dani kruha i zahvalnosti – za učenike s posebnim potrebama (drugi razred)

Dani kruha i zahvalnosti – radni list za vjeronauk

Mudre izreke o hrani

Pomalo cinične izreke o hrani

Kruh naš…

Čudesno umnažanje vremena – razmišljanje

5 labirinata na temu Dani kruha i zahvalnosti

Rating: 5.3/7. From 3 votes.
Please wait...