Danas želim reći hvala – razmišljanje u pps-u

Danas želim reći: HVALA!

Hvala…  za sve što mi obilato daješ – zdravlje, sreću i blagostanje.

Hvala… za teške lekcije koje mi pomažu bolje upoznati sebe i druge.

Hvala… za neuspjehe koje proživljavam – oni me uče poniznosti, za budnost da ne spavam na lovorikama, za potrebu da razumijem slabosti drugih ljudi .

Hvala… za prilike razvijanja strpljenja, tolerancije i nade. .

Hvala… za brojne spoznaje stvarnosti i istine.

Hvala… za dobre stvari koje dobivam i loše stvari kojima izmičem, za rješenja koja pronalazim i talente koje razvijam, pobjede koje ostvarujem i lijepe dane koje proživljavam.

Hvala… za roditelje koji me vole i prijatelje koje poznajem, nastavnike koji me uče i knjige koje čitam,
putovanja koja putujem i jela koja imam.

Hvala… za krajolike kojima se divim i sunce koje gledam, cvijeće koje njegujem i zrak koji dišem.

Hvala… što me čuvaš unatoč mojim pogreškama, štitiš unatoč mojim slabostima, voliš me bez obzira na moje mane, i pronalaziš rješenja za mene bez obzira na moju tvrdoglavost.

Hvala…za radost, oh, tako jednostavan osjećaj da sam ovdje i da sam ‘‘živ’’!

I  hvala  Ti Bože za svako jutro što se budim i imam još jedan dan pred sobom za život i ljubav.

Hvala Ti Bože za dah života!

autor nepoznat


Hvala ti Gospodine – razmišljanje pps

Razmišljanje o životu posloženo u lijepu prezentaciju.
Danas želim reći: Hvala Ti Bože za sve što mi daješ; zdravlje, sreću, blagostanje…

poslala Sanja Kotal, vjeroučiteljica

Please wait...