Cvjetnica – ulazak u Jeruzalem interaktivne vježbe

Nekoliko digitalnih interaktivnih vježbi na temu Cvjetnice za vjeronauk i opću kulturu.

Interaktivni kviz temeljen na video zapisu Isusova svečanog ulaska u Jeruzalem.

Interaktivna osmosmjerka na temu Nedjelje Muke Gospodinove koju nazivamo i Cvjetnicom.

Interaktivni anagram s pojomovima vezanim za događaj Cvjetnice: Betfaga, Jeruzalem, Hosana sinu Davidovu….

Please wait...