Čuj nas Majko – mp3

ČUJ NAS MAJKO, NADO NAŠA – mp3

Čuj nas, Majko, nado naša,
k tebi vapimo mi svi!
Svak ti srce sad iznaša,
srce opuno ljubavi.

Primi, primi mila Majko, naša srdašca.
To je sve što mogu dati tvoja dječica.

Iz nebeskih sjajnih dvora
pogledaj nas, Majko, sad,
samo jedan pogled zgora
baci, Majko, na naš jad.

Primi, primi mila Majko, naša srdašca.
To je sve što mogu dati tvoja dječica.

Sretan onaj koj’ te hoće
svojom zvati majčicom,
jer od svake ti ćeš zloće
zaštitom ga branit svom.

Primi, primi mila Majko, naša srdašca.
To je sve što mogu dati tvoja dječica.

Brani i nas, Majko zlata,
budi nama u pomoć,
a najvećima onog sata,
kad nam je s tog svijeta poć.

Primi, primi mila Majko, naša srdašca.
To je sve što mogu dati tvoja dječica.

Please wait...