Crkva je… – razmišljanje

– Crkva je njiva za radnike, a ne hladovina za ljenčine.

– U pravu je onaj koji ne ide u crkvu zbog licemjera. Još jedan u njoj – bilo bi previše.

– Dobar Božji sluga izgradi dobru crkvu, dobra crkva izgradi dobrog slugu Božjeg.

– Mnogi imaju posla sa crkvom samo tri puta u životu: kada se rode,
kad se žene i kada umru.

– Ljudi ne idu u crkvu ne zato što žive daleko od nje, već zato što žive daleko od Boga.

– Bog je stavio crkvu u svijet a đavao svijet u crkvu.

– Neki dolaze u crkvu samo da bi vidjeli tko dolazi, a tko ne.

– Crkva je bolnica za grješnike, a ne muzej za svece.

– Crkva nije frižider za čuvanje od kvara svoje pobožnosti.

– Nitko nije toliko loš da ne bi smio biti u crkvi, niti toliko dobar da bi bio izvan nje.

Please wait...