Čovjek i novac

Ako čovjek trči za novcem, zvat će ga pohlepnim,
ako ga pokuša zadržati, zvat će ga kapitalistom,
ako ga bezbrižno troši, zvat će ga rastrošnim,
ako ga nikad ne uspije steći, zvat će ga besposličarem,
ako ga ni ne pokuša steći, zvat će ga neambicioznim,
ako ga stekne bez rada, zvat će ga parazitom,
a ako će ga steći nakon što je cijeli život pošteno radio za njega,
zvat će ga budalom koja nikad nije imala ništa u životu.

Victor Oliver von Samek


Čovjek i novac 

Ako čovjek trči za novcem, zvaće ga pohlepnim,
ako ga pokuša zadržati, zvaće ga kapitalistom,
ako ga bezbrižno troši, zvaće ga rastrošnim,
ako ga nikad ne uspije steći, zvaće ga besposličarem…

Please wait...