Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Majka Terezija – radni list za učenike s poteškoćama

MAJKA TEREZIJA – radni list za vjeronauk Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Majka Terezija. Zadatci: pročitati sliko-priču, analizirati priču, imenovati osobe…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Kutić za vjeronauk – učenici s posebnim potrebama 5. razred

KUTIĆ ZA VJERONAUK ZA UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA U PETOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE Majka Terezija – radni list Religija – radni list Religija – nastavi niz Biblija…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Bog je tajanstven – radni list za učenike s poteškoćama

Bog je tajanstven – radni list za učenike s poteškoćama Radni list “Bog je tajanstven” za učenike s poteškoćama u učenju u trećem razredu osnovne škole….

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Isus je izliječio Bartimeja – radni materijal za vjeronauk

Isus je izliječio Bartimeja – radni materijal za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju. Zadatci: pročitati sliko-priču o Bartimeju; imenovati osobe na slikama; dovršiti…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Ponavljanje vjeronaučnog gradiva – 3. razred za učenike s poteškoćama

Ponavljanje vjeronauk – radni list za učenike s poteškoćama Ponavljanje vjeronaučnog gradiva drugog razreda za učenike trećih razreda osnovne škole. Zadatci: spoji osobu i sliku;…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Nastavi niz – vježba za vjeronauk 3 razred

Nastavi niz – vježba za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Vježba nastavi niz slika i niz riječi.            Nastavi…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Božja stvorenja – radni list vjeronauk 2 razred (pp)

BOŽJA STVORENJA – radni list iz vjeronauka za učenike s poteškoćama u učenju Radni list za vjeronauk u drugom razredu osnovne škole. Zadatci: spojiti životinju…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Božja stvorenja – radni listići za učenike s poteškoćama

BOŽJA STVORENJA – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Zadatak: iscrtavanje slika Božjih stvorenja prema isprekidanim linijama, bojanje (po želji).      …

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Na vjeronauku – radni listići za učenike s poteškoćama 1. razred

NA VJERONAUKU U ŠKOLI – radni list za učenike s poteškoćama u prvom razredu osnovne škole. ZADACI: Uz pomoć asistenta pročitati rečenicu; imenovati slike i obojati…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Stvoreni svijet – radni listići za učenike s poteškoćama u učenju

  STVORENI SVIJET – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Zadatci za učenike: napisati riječi, spojiti parove sve sastavljeno sa slovom s.  …

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Mojih 5 osjetila – vjeronauk

Tko sam ja – radni list za vjeronauk u četvrtom razredu za učenike s poteškoćama Zadatci: dovršiti crteže; spojiti pet osjetila sa ponuđenim primjerima.

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Prijateljstvo – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Prijateljstvo – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Radni list za vjeronauk u drugom razredu na temu “prijateljstvo” za učenike s poteškoćama u učenju.

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Ponaljanje gradiva 1 – vjeronauk drugi razred učenici s poteškoćama

Ponavljanje vjeronauk grupa drugi razred  –  radni list Radni list ponavljanje gradiva iz vjeronauka za učenike s poteškoćama u učenju u drugom razredu osnovne škole….

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Ponaljanje gradiva 2 – vjeronauk drugi razred učenici s poteškoćama

Ponavljanje vjeronauk – radni list za drugi razred Ponavljanje vjeronauk grupa drugi razred  –  radni list Radni list ponavljanje gradiva iz vjeronauka za učenike s poteškoćama…

pročitaj...