Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Ponavljanje gradiva trećeg razreda – učenici s poteškoćama u učenju

Ponavljanje gradiva treceg razreda – radni list Radni materijal iz vjeronauka za ponavljanje gradiva trećeg razreda namjenjen učenicima s poteškoćama u učenju. Zadatci: pročitati tekst napisan…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Majka Terezija – radni list za učenike s poteškoćama

MAJKA TEREZIJA – radni list za vjeronauk Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Majka Terezija. Zadatci: pročitati sliko-priču, analizirati priču, imenovati osobe…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Kutić za vjeronauk – učenici s posebnim potrebama 5. razred

KUTIĆ ZA VJERONAUK ZA UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA U PETOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE Majka Terezija – radni list Religija – radni list Religija – nastavi niz Biblija…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Bog je tajanstven – radni list za učenike s poteškoćama

Bog je tajanstven – radni list za učenike s poteškoćama Radni list “Bog je tajanstven” za učenike s poteškoćama u učenju u trećem razredu osnovne škole….

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Isus je izliječio Bartimeja – radni materijal za vjeronauk

Isus je izliječio Bartimeja – radni materijal za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju. Zadatci: pročitati sliko-priču o Bartimeju; imenovati osobe na slikama; dovršiti…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Ponavljanje vjeronaučnog gradiva – 3. razred za učenike s poteškoćama

Ponavljanje vjeronauk – radni list za učenike s poteškoćama Ponavljanje vjeronaučnog gradiva drugog razreda za učenike trećih razreda osnovne škole. Zadatci: spoji osobu i sliku;…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Nastavi niz – vježba za vjeronauk 3 razred

Nastavi niz – vježba za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Vježba nastavi niz slika i niz riječi.            Nastavi…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Božja stvorenja – radni listići za učenike s poteškoćama

BOŽJA STVORENJA – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Zadatak: iscrtavanje slika Božjih stvorenja prema isprekidanim linijama, bojanje (po želji).      …

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Na vjeronauku – radni listići za učenike s poteškoćama 1. razred

NA VJERONAUKU U ŠKOLI – radni list za učenike s poteškoćama u prvom razredu osnovne škole. ZADACI: Uz pomoć asistenta pročitati rečenicu; imenovati slike i obojati…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Stvoreni svijet – radni listići za učenike s poteškoćama u učenju

  STVORENI SVIJET – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Zadatci za učenike: napisati riječi, spojiti parove sve sastavljeno sa slovom s.  …

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA SVETI DUJE

Sveti Duje – radni list za učenike s poteškoćama

Sveti Duje – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Radni list za vjeronauk u drugom razredu osnovne škole Sveti Duje za učenike s…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK KORIZMA RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Krist u Getsemanskom vrtu – bojanka točkalica

Krist u Getsemanskom vrtu – bojanka točkalica

pročitaj...
Posted in DOŠAŠĆE I BOŽIĆ KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Sveta Lucija – radni list za učenike s poteškoćama

Sveta Lucija – radni list za učenike s poteškoćama Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju “Sveta Lucija”. Zadatak: napisati riječi prema…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA UČENICI S POSEBNIM POTREBAMA

Sveta obitelj 2 – radni list za učenike s poteškoćama

Sveta obitelj 2 – radni list za učenike s poteškoćama Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Sveta obitelj. Zadatak: imenovati i prepisati…

pročitaj...