Posted in APOSTOLI KATOLIČKI VJERONAUK PPS PREZENTACIJE ZA VJERONAUK SVETI ANDRIJA

Sveti Andrija apostol – pps prezentacija i radni materijali

Sveti Andrija apostol – pps prezentacija Jednostavna pps prezentacija o svetom Andriji apostolu zaštitniku ribara. – – – Sveti Andrija apostol – radni materijal Radni materijal…

nastavi čitati...
Posted in APOSTOLI KATOLIČKI VJERONAUK ON-LINE IGRE ZA VJERONAUK sveci SVECI KATOLIČKE CRKVE SVETI ANDRIJA

Sveti Andrija – on-line vježbe za vjeronauk

nastavi čitati...
Posted in APOSTOLI KATOLIČKI VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE SVETI ANDRIJA

Sveti Andrija apostol – 30. studenoga

SVETI ANDRIJA APOSTOL SVETI ANDRIJA – tko je bio sv. Andrija? Sveti Andrija apostol – osmosmjerka sa 22 pojma o sv. Andriji Sveti Andrija – on-line…

nastavi čitati...
Posted in APOSTOLI KATOLIČKI VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE SVETI ANDRIJA

Sveti Andrija apostol – kratki životopis

SVETI ANDRIJA – APOSTOL (apostol, ribar, propovjednik i mučenik) Apostol Andrija brat je apostola Šimuna Petra. Njih su dvojica bili ribari na Genezaretskom jezeru, a…

nastavi čitati...