Bumbar – o postojanju Boga

Želeći ohrabriti one koji nemaju pouzdanja u svoje snage i sposobnosti Arthur Lassen je čovjeka usporedio s bumbarom: Tko god misli ili govori Ja to ne mogu!, sam si postavlja nepotrebne granice. 

Bumbar ima površinu krila 0,7 četvornih centimetara nasuprot težine 1,2 grama. Prema aerodinamičnim zakonima bumbar ne može letjeti. Veličina, težina i oblik njegova tijela u odnosu na raspon njegovih krila, rezultiraju time da mu je letenje nemoguće.

No, budući da bumbar nije svjestan te znanstvene činjenice i da je sav usmjeren na postizanje svoga cilja, on ipak leti i svakodnevno skupi malo meda.

autor nepoznat


Bumbar – priča o  postojanju Boga posložena u prezentaciju

Bumbar ima površinu krila 0,7 sm kvadratnih
nasuprot težini 1,2 grama i prema aerodinamičkim zakonima ne može letjeti.

Please wait...