Budni budite – priča o napasti

Drevna legenda priča o tri vražićka koja su došla na zemlju napastovati ljude i odvući ih u propast.

Prvi reče: Ja ću ljudima dokazivati da nema Boga.

Sotona reče: Dokazivanjem ćeš malo koga pridobiti. Ljudi slute da Bog postoji.

Skloni su u srcu vjerovati u Božju opstojnost. To im nikad nećeš iščupati iz srca.

Drugi reče:  Ja ću ljudima govoriti da nema pakla i da se ne moraju bojati kazne za svoje grijehe.

Sotona reče: Mudri ljudi oduvijek znaju da pakao postoji i da svako zlodjelo povlači kaznu za sobom!

Treći reče: Ja ću ljude uvjeriti kako se sve može odgoditi. Kako se sve što se ovdje i sada čini odlaže u vječnost da se na kraju i zaboravi.

Ti si pravi! Primi se posla! zadovoljno će Sotona. 

G. Wisenborn


Budni budite – pps o napasti

Drevna legenda priča o tri vražićka koja su došla na zemlju napastovati ljude.

Please wait...