Budite čovjek koji djeluje

Budite poduzetni. Budite čovjek koji djeluje.

Ne čekajte savršene okolnosti. Njih nećete dočekati. Očekujte prepreke i poteškoće i rješavajte ih kad se s njima suočite.

Zapamtite da ideje same po sebi ne donose uspjeh. Ideje dobivaju vrijednost samo ako ih ostvarite.

Djelovanjem pobijedite strah i stecite samopouzdanje. Napravite ono čega se bojite i strah će nestati.

Pokrenite svoj mentalni stroj. Bacite se na posao i pokrenite svoj duh.

Razmišljajte u okvirima sadašnjeg trenutka. Sutra, sljedeći tjedan, kasnije i slične riječi često su istoznačnice za riječ neuspjeha – nikad. Budite osoba koja započinje odmah.

Bacite se na posao – smjesta. Ne gubite vrijeme na pripreme. Započnite.

Preuzmite inicijativu. Budite pionir. Odvažite se na pothvat. Budite dragovoljac. Pokažite svoju sposobnost i ambiciju.

David J. Schwartz

Please wait...