BOŽJA STVORENJA – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Zadatak: iscrtavanje slika Božjih stvorenja prema isprekidanim linijama, bojanje (po želji).

 

 

 


BOŽJA STVORENJA 1 radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Zadatak: prepoznati Božja stvorenja, spojiti sliku s njenom sjenom, dovršiti crtež prema isprekidanim linijama.