Božićno vrijeme – poredaj on-line vježba za vjeronauk

Ponavljanje gradiva o božićnom vremenu putem jednostavne vježbe.
Poredaj sličice prema brojevima. Ispripovjedaj događaje prema sličicama.

Please wait...