Božićnim zvijezdama – recitacija

Blago vama, blago vama
vi nebeske luči sjajne
vi ste one svete noći
smjele gledat Božje tajne.

Kako li ste u čas onaj
od ganuća uzdrhtale,
kad ste usred tužne štale
malog Boga ugledale.

Vi ste prve čule zvuk
nečuvenog do tad pjeva
prve ste se začudile
kako ponoć suncem sijeva.

Vjekovi su od tad prošli
harajući mjesta draga
odnijeli su jasle, slamu
staroj štali nema traga.

Samo vi još, zvijezde mile,
vi ste uvijek one iste
začuđene, zadivljene,
nasmijane, sretne, čiste.

Blago vama, blago vama,
vi nebeske luči sjajne
vi ste one svete noći
smjele gledat Božje tajne.

s. Bernarda Horvat

Please wait...