Božićne osmosmjerke za vjeronauk i slobodno vrijeme

BOŽIĆNE OSMOSMJERKE
za vjeronauk i slobodno vrijeme

Božić – blagdan miraslikovna osmosmjerka sa 17 pojmova

Božić – blagdan miraprigodna osmosmjerka sa 17 pojmova
(isti pojmovi kao u slikovnoj osmosmjerci)

Velika božićna osmosmjerka sa 62 pojma vezana za božićno vrijeme

Isusovo rođenje – osmosmjerka sa 30 pojmova

Rođenje Isusovo – osmosmjerka sa 24 pojma

Sretan Božić – smosmjerka sa 22 pojma

Božić – osmosmjerka sa 18 pojmova

Božić – osmosmjerka 21 pojam

Božić -Bogojavljenje – prigodna osmosmjerka za vjeronauk

bogojavljenje

Bogojavljenje – osmosmjerka sa 22 pojma

Tri sveta kralja – osmosmjerka sa 24 pojma

Bogojavljenje 

Tri kralja prigodna osmosmjerka 

Tri sveta kralja – prigodna osmosmjerka

Bogojavljenje – prigodna osmosmjerka

Mudraci – prigodna osmosmjerka

Tri kralja prigodna osmosmjerka 

došašće

Krist došašće – prigodna osmosmjerka za vjeronauk

Isus došašaće – prigodna osmosmjerka za vjeronauk

Mesija došašće – prigodna osmosmjerka za vjeronauk

Sveta Lucija – osmosmjerka sa 34 pojma o sv. Luciji

Sv Luce – osmosmjerka sa 25 pojmova o sv. Luciji

Sveta Lucija – osmosmjerka sa 23 pojma o sv. Luciji

Nikola biskup prigodna osmosmjerka za niže razrede osnovne škole

Sveti Nikola prigodna osmosmjerka za niže razrede osnovne škole

Nikola – mala slikovna osmosmjerka o sv. Nikoli

Nikola – mala osmosmjerka sa 9 pojmova sv. Nikoli
(isti pojmovi kao u slikovnoj osmosmjerci)

Ivan Krstitelj – osmosmjerka za vjeronauk o sv. Ivanu Krstitelju

Please wait...