Božić – prezentacija za vjeronauk u nižim razredima

Božić – prezentacija – pps prezentacija
Lijepa prezentacija o Božiću. Korisno za učenike nižih razreda.

Božić Isusovo rođenje – pps NOVO

Prezentacija o Isusovu rođenju od navještenja Marijina do bijega u Egipat prilagođena za dječji uzrast.

Please wait...