Božić – modeli za vjeronauk

Božićna scena – model za vjeronauk (zadatci za učenike: zalijepiti slike na sliku štalice)

Božićna pokretna scena – model za vjeronauk 

Jaslice model od papira 

Božićni anđeo – predložak s video uputama

Anđeo – šablona za izradu božićnog anđela

Betlehem – raskošan model scene Isusova rođenja

Betlehem – Jaslice – materijal za poster prilagođen maloj djeci

Jaslice – model od papira 

Anđeo – model od papira  (trostruki model za pano ili praktični rad) slikovne upute za izradu anđela

Torbica za dar ili božićnu čestitku

Darovi trojice kraljeva kutija s darovima, korisno za grupni rad 

Golubica mira trodimenzionalne jaslice, korisno za grupni rad iz vjeronauka 

Božićna zvijezda – kirigami 

Božićna zvijezda – trodimenzionalni ukras 

Trodimenzionalne jaslice – radni materijal za vjeronauk (grupni rad)

Božićna lampa – radni materijal za vjeronauk 

Božićna scena – veoma lijep model papirnatih jaslica

Svi u Betlehem – jednostavan model betlehemske štalice

Please wait...