Bože moj dopusti mi – mp3

BOŽE MOJ DOPUSTI MI – MOLITVA SV. FRANJE mp3
franjevački novaci

SVETI FRANJO

Bože moj, dopusti mi, aleluja
mira Tvog da budem glas, aleluja.

Ima li mržnja bilo gdje, aleluja
daj da ljubav nosim tu, aleluja

Ima li sumnja bilo gdje, aleluja
daj da vjeru nosim tu, aleluja

Ima li očaj bilo gdje, aleluja
daj da nadu nosim tu, aleluja

Ima li žalost bilo gdje, aleluja
daj da radost budem tu, aleluja

Ima li tama bilo gdje, aleluja
daj da svjetlo budem tu, aleluja.

Please wait...