Bojiš li se današnjice?

“Bojiš li se današnjice?”

“Ne, ne baš previše”, rekla sam. “Danas ću nekako prebroditi s tvojom pomoći.”

“Onda prepusti sutrašnjicu meni.”

Pomislila sam na Isusove riječi: “Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za sebe. Dosta je svakom danu zla njegova.” Činilo se kao da mi Isus kaže kako ne bih trebala prebacivati sutrašnju brigu na današnji dan.

Gledanje u budućnost uvijek mi je donosilo strah.

“Da, Gospodine, znam da sve sutrašnjice pripadaju tebi”, rekla sam. “Želim naučiti živjeti danas za danas.”

To mi je bilo teško zato što sam vizionar. Još dok sam bila dijete, imala sam planove i snove za budućnost. No sada sam shvatila da, ako se ne želim mučiti budućnošću, moram naučiti živjeti u sadašnjosti. Iskoristiti ovaj dan za Božju slavu!

E. Mittelstaedt – U mojim cipelama

Please wait...