Čovjek je otišao u brijačnicu ošišati svoju kosu i skratiti bradu kao i obično. Počeo je pričati sa brijačem. Pričali su o mnogim stvarima i raznim temama. Iznenada dotakli su temu o Bogu.

Brijač je rekao: “Pogledaj čovječe, ja ne vjerujem da Bog postoji kao što si ti to rekao.” “Zašto si to rekao?” – upitao je čovjek.

“Pa to je tako jednostavno, samo moraš izaći na ulicu da shvatiš da Bog ne postoji. Reci mi da Bog postoji; bi li bilo toliko bolesnih ljudi? Bi li bilo napuštene djece? Da Bog postoji, ne bi bilo patnje i boli. Ja ne mogu zamisliti Boga koji dopušta ove stvari.” Čovjek je zašutio jedno vrijeme misleći se jer nije želio odgovoriti bez argumenata.

Brijač je završio svoj posao, i čovjek je izašao iz brijačnice. Ubrzo nakon što je izašao ugledao je čovjeka sa dugom kosom i zapuštenom bradom (izgledao je sav neuredan). Onda je čovjek ponovo ušao u brijačnicu i rekao brijaču: “Znaš što? Brijači ne postoje: “Kako ne postoje?” – upitao je brijač. “Ne!” – čovjek je uzvikuo. “Oni ne postoje, jer da postoje ne bi bilo neurednih ljudi, kao što je onaj na ulici: “Ma brijači postoje samo što ljudi ne dolaze k njima.” “Točno!”- potvrdio je čovjek i nadodao: “Isto tako i Bog postoji samo ljudi ne dolaze k Njemu!”