Bog je moj spasitelj – mp3

BOG JE MOJ SPASITELJ – mp3
zbor HKM

 

Bog je moj Spasitelj, njemu se utječem,
u ruku njegovu ja svoju polažem.
Puštam da vodi me, u vjeri slijedim ga,
od smrti vječne on mi dušu izbavlja!
Dovijeka hvalit ću ga!


Bog je razbio moj strah i svjetlom odagnao moj mrak!
Dovijeka hvalit ću ga, da dovijeka … hvalit ću ga! (2X)


Duša mi bijaše sva okovom sputana,
korak moj posta umoran i besciljan.
Al Bog me pogleda, blag i milosrdan,
milošću svojom nov mi život darova!
Dovijeka hvalit ću ga!

 

Bog je razbio moj strah i svjetlom odagnao moj mrak!
Dovijeka hvalit ću ga, da dovijeka … hvalit ću ga! (2X)

Please wait...