Bog čini savršeno – priča za vjeronauk

Kralj koji nije vjerovao u Božju dobrotu, imao je roba koji bi u svim okolnostima uvijek rekao: ”Moj kralju, nemojte biti obeshrabreni, jer sve što Bog čini je savršeno. On ne čini pogreške!”

Jednog dana je otišao u lov i na putu ga je divlja životinja napala. Njegov rob je uspio ubiti životinju, ali nije uspio sačuvati Veličanstvo od gubitka prsta. Ljut i bez imalo  zahvalnosti što je spašen, kralj upita: ”Je li Bog dobar? Ako je ja ne bih bio napadnut i ne bih izgubio prst.”

Rob mu odgovori: ”Moj kralju, unatoč svemu, ja vam samo mogu reći da je Bog dobar, i On zna zašto se to dogodilo. Što Bog čini je savršeno. On nikada nije u krivu!” Bijesan zbog odgovora, kralj je naredio njegovo uhićenje.

Kasnije, kralj je otišao u lov, sam. Uhvatili su ga divljaci koji su obavljali žrtvovanja ljudi. Na žrtveniku su otkrili da njihova žrtva nema  prst. U skladu s običajima, samo cijela osoba može biti ponuđena bogovima. Kralj bez prsta se smatrao lošom žrtvom. Stoga su ga oslobodili.

Nakon povratka u palaču, kralj je naredio oslobođenje roba. Primio ga je radosno i rekao mu: „Bog je uistinu bio dobar prema meni! Gotovo su me ubili divlji ljudi, ali zbog  prsta, bio sam oslobođen. Ako je Bog tako dobar, zašto je dopustio da te stavim u zatvor?”

Rob je odgovorio: „Moj kralju, da sam ja išao s tobom u lov, mene bi žrtvovali jer ja imam sve prste. On je tebi dao da me staviš u zatvor kako ja ne bih išao s tobom u lov.

Zapamti: sve što Bog čini je savršeno. On nikada nije u krivu.”


Bog čini savršeno – poučna priča – pps

Kralj koji nije vjerovao u Božju dobrotu, imao je roba koji bi u svim okolnostima uvijek rekao: ”Moj kralju, nemojte biti obeshrabreni, jer sve što Bog čini je savršeno. On ne čini pogreške!”

Zapamti: sve što Bog čini je savršeno. On nikada nije u krivu.”

Please wait...