Blažena Djevica Marija – digitalne vježbe za vjeronauk

Nadopuni riječi pjesme “Rajska Djevo kraljice Hrvata”.


Osmosmjerka s Marijinim blagdanima i pojmovima vezanima uz Blaženu Djevicu Mariju. Korisno za vjeronauk u osnovnoj školi i opći kulturu.

Anagram od šesnaest pojmova o Blaženoj Djevici Mariji: Nazaret, bijeg u Egipat, Gospa Lurdska, krunica…

Spajanje slika i naziva Marijinih kipova i slika u Hrvatskoj i u svijetu: Gospa Lurdska, Fatimska, Guadalupe, Sinjska, od Pojšana…


Mala vježba memory sa četiri sličice Blažene Djevice Marije. Za predškolski uzrast ili vjeronauk u prvom i drugom razredu osnovne škole ili pak za učenike s poteškoćama u učenju.

Please wait...