Blagoslov jednoga starca

maxpixel – starac sa psom

Blagoslovljeni koji shvaćaju  da su mi noge postale spore i da mi ruke dršću.

Blagoslovljeni koji misle na to da teško čujem i da sve odmah ne shvaćam. 

Blagoslovljeni koji znaju da mi oči više dobro ne vide.

Blagoslovljeni koji ne psuju kad nešto ispustim i pomažu mi naći moje stvari. 

Blagoslovljeni koji mi se nasmiješe i časak sa mnom pročavrljaju.

Blagoslovljeni koji imaju obzira s mojim tegobama i blaže moje boli. 

Blagoslovljeni koji mi daju osjetiti da sam voljen i nježno se odnose prema meni.

Blagoslovljeni oni koji ostaju uza me i na mom putu u vječnost.

Blagoslovljeni svi koji su prema meni dobri. Oni mi pomažu da mislim na dobrog Boga. I sigurno ih neću zaboraviti kad jednom budem s Njime. 


Blagoslov jednoga starca – pps

Blagoslovljeni koji shvaćaju  da su mi noge postale spore i da mi ruke dršću. Blagoslovljeni koji misle na to da teško čujem i da sve odmah ne shvaćam. Blagoslovljeni koji znaju da mi oči više dobro ne vide.

Please wait...