Bio jednom jedan cvijet – ekologija

Bio jednom jedan cvijet koji je procvao među stijenama.
Tko zna kako, uspio je rasti i bio je  znak  života  tužnima i osamljenima.

Prošao  je  jedan  mladić i  ostao zadivljen  ljepotom  cvijeta.
Pomislio  je  na  svoju  djevojku. Ubrao  je cvijet i  odnio joj ga.

Tjedan dana, kasnije, cvijet je bio mrtav.

Prošao je jedan  čovjek, vidio cvijet,  pomislio na  Boga  koji  je  stvorio  takvu  ljepotu, i  pustio  cvijet  da raste.
Nakon nekoliko dana bila je oluja i cvijet je  uvenuo.

Prođe onuda jedna djevojčica, vidje da je cvijet lijep ali osamljen.
Zalila ga je, presadila i podrezala, ogradila ga je i brinula se za njega.
Mjesec  dana  kasnije, tamo gdje  su  bile  samo stijene, sada  je  bio  vrt.

Učinimo   isto   sa Zemljom.
Bog nam ju je dao da je obrađujemo i čuvamo.

Pretvorimo je u vrt.

prijevod sa micromediaunistal.it

Please wait...