Bijeli i crni kamen – pps poučna priča

U davna vremena  nekom se trgovcu dogodila nesreća da je bankaru dugovao veliki novac.

Bankar, star i mrzovoljan čovjek predloži dogovor: trgovcu će otpisati dug, ako zauzvrat dobije ruku njegove kćeri.

Kako je trgovca i djevojku obuzela jeza na taj prijedlog, bankar je predložio da o tome odluči Providnost.  

U torbu će staviti bijeli i crni kamenčić. Djevojka će izvlačiti. Izvuče li crni, očev dug biti će otpisan, a djevojka će postati bankareva žena.

Ako djevojka odbije izvući kamen, otac će biti stavljen u tamnicu, i za djevojku se neće imati tko brinuti.

Pošli su do trgovčeva vrta, punog raznog kamenja. Bankar je pred užasnutim djevojčinim očima u torbu stavio dva crna kamenčića i rekao joj da izvuče onaj koji će odlučiti o njenoj sudbini.

Iako je vidjela prevaru nije mogla dokazati što je bankar učinio jer je znala da ovaj neće htjeti otvoriti torbu i pokazati što je u njoj.

Ako odbije izvući kamen propadaju i ona i otac. Izvuče li crni spasiti će barem oca. 

I djevojka je stavila ruku u torbu. Brzo je izvukla kamen i spustila ga na tlo među kamenčiće među kojima se izgubio.

O, kako sam nespretna! – rekla je – Ali, ništa zato. Pogledajte u torbu, vidite koji je ostao pa ćemo znati koji sam izvukla.  

Sveto pismo kaže: Budite lukavi kao zmije i bezazleni kao golubovi. 


Bijeli i crni kamen – poučna priča

Budite lukavi kao zmije i bezazleni kao golubovi – poučna priča o djevojci od koje se tražilo da izvlačenjem crnog ili bijelog kamena odluči o svojoj sudbini.

Please wait...