biblijski-pojmovi-on-line-vjeronauk.png

BIBLIJSKI POJMOVI – on-line pogađanje pojmova

On-line igra pogađanja pojmova vezanih uz Biblijske događaje namjenjema usvajanju i ponavljanju vjeronaučnih sadržaja.