Biblijski grad – model

BIBLIJSKI GRAD – model

Putem ponuđenog linka možete preuzeti zanimljiv model biblijskog grada sa kućama i osobama.

Korisno za vjeronauk – grupni rad ili rad u paru kao i za INA vjeronaučne grupe.

 

Please wait...