BIBLIJA – BIBLIJSKE OSOBE OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK I OPĆU KULTURU

O S M O S M J E R K E
za vjeronauk i opću kulturu

BIBLIJA – BIBLIJSKE OSOBE

Ovo je sin moj osmosmjerka sa 14 pojmova o Isusovu krštenju

Isusovi suvremenici – slikovna osmosmjerka sa 22 pojma

Isusovi suvremenici – osmosmjerka sa 22 pojma (isti pojmovi kao i u slikovnoj osmosmjerci)

Sveto pismo – osmosmjerka sa 20 pojmova za peti razred osnovne škole

Isusova čudesa – osmosmjerka sa 28 pojmova o Isusovim čudesima

Biblija – biblijske knjigeosmosmjerka sa naslovima biblijskih knjiga

Biblijske osobeosmosmjerka sa imenima 21 osobe iz Biblije

Biblijske osobe – slikovna osmosmjerka

Biblijske osobeosmosmjerka sa imenima 27 osoba iz Biblije

Žene u Bibliji – osmosmjerka sa imenima biblijskih žena

Biblijske žene – osmosmjerka sa imenima biblijskih žena

STARI ZAVJET

Grijeh prvih ljudi – za učenike drugih razreda osnovne škole

Istočni grijehza učenike drugih razreda osnovne škole

Noa i potopza 2. razred osnovne škole

Noina arka – osmosmjerka od 29 pojmova o Noi i općem potopu

Noina arka – osmosmjerka od 25 pojmova o Noi i općem potopu

Noa je spasio životinje – slikovna osmosmjerka sa 15 riječi

Noa je spasio životinje – osmosmjerka sa 15 pojmova (isti pojmovi kao u slikovnoj)

Kraljica od Sabe – osmosmjerka sa imenima biblijskih žena

Psalam 8 – osmosmjerka

Abraham otac naroda – osmosmjerka sa 32 pojmova o praocu Abrahamu

Abraham praotac vjere – osmosmjerka od 24 pojma

Josip Egipatski – osmosmjerka sa 21 pojmom o Josipu Egipatskom

Josip Egipatski – osmosmjerka sa 23 pojma o Josipu i njegovoj braći

Mojsije prorociza sedmi razred osnovne škole

Prvorođenci – osmosmjerka sa 16 pojmova za treći razred osnovne škole

Zakon – osmosmjerka sa 16 pojmova za treći razred osnovne škole

Mali prorociza sedmi razred osnovne škole

Prorociza sedmi razred osnovne škole

Horebza 6. razred osnovne škole

Ime (Božje)za 6. razred osnovne škole

Deset egipatskih zala – za 6. razred

Betlehemac Davidza peti razred

Dvoboj Davida i Golijataza peti razred

Izraelac David – osmosmjerka od 19 riječi o kralju Davidu

Mač – osmosmjerka od 11 riječi o kralju Davidu

Mikala – osmosmjerka od 15 riječi o kralju Davidu

Kanaanosmosmjerka od 12 riječi o kralju Davidu

Filistejciosmosmjerka od 15 riječi o kralju Davidu

Harfaosmosmjerka od 12 riječi o kralju Davidu

NOVI ZAVJET

Novi zavjet – osmosmjerka sa 15 pojmova o Isusovim čudesima

Prispodobeprigodna osmosmjerka

Želiš li ozdraviti – 23 pojma o ozdravljenju uzetoga

Ozdravljenje uzetogaza četvrti razred (Isusu je važan čovjek)

Dobri Samarijanac – 13 pojmova iz Isusove prispodobe o milosrdnom Samarijancu

Zapovijed ljubavi – 21 pojam iz Isusove prispodobe o milosrdnom Samarijancu

Spasiteljza učenike drugih razreda osnovne škole

Isus je stišao oluju – za 2. razred osnovne škole (12 riječi)

Čudo – umnažanje kruha – za treći razred osnovne škole

Evanđelje – umnažanje kruha – za treći razred osnovne škole

Isus je put, istina i život – za 8. razred osnovne škole

Zakej se obratio Isusu za drugi ili treći razred osnovne škole

Zakej se obratio Isusu 2 za drugi ili treći razred osnovne škole

Zakej za drugi razred osnovne škole

Filip krsti Etiopljanina – osmosmjerka sa 15 pojmova

Dobri pastir – osmosmjerka sa 21 pojmom

Dobri pastir – osmosmjerka sa 16 pojmova

Dobri pastir – osmosmjerka 12 pojmova

Isus je izliječio Bartimeja

Please wait...