Biblija asocijacije – pps ponavljanje gradiva

 

Asocijacije Biblija – posloženo u pps prezentaciju

Devet asocijacija na temu Biblije posloženo u prezentaciju.
Korisno za vjeronauk za učenike viših razreda osnovne škole ili za župnu katehezu.

Please wait...