BETLEHEM – BOJANKA PO POLJIMA

Betlehem, božićna scena za bojanje po poljima. Korisno za vjeronauk i vježbe grafomotorike i pažnje.

Božićna scena – bojanka po poljima   /    Božićna scena A4