BDM SLAGALICE – INTERAKTIVNA IGRA 

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikama BDM.
Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak.
Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.