Asocijacije za vjeronauk i opću kulturu 2

ASOCIJACIJE ZA VJERONAUK – UČENJE KROZ IGRU

    A B C D
1 ŠVICARSKA GARDA SVETI VATIKAN SVETI
2 KAROL VOJTILA DOBRI VUČICA KEFA
3 1978. – 2005. BOG TIBER STIJENA
4 POLJSKA MOJ ROMA KRIŽ
IVAN PAVAO 2 OTAC RIM PETAR

P A P A

  A B C D
1 BAT ŠEBA 200 – 50 SAVEZ HIMNA
2 JERUZALEM 50 x 3 BIBLIJA RADOSNA
3 KRALJ 3 x 50 PETOKNJIŽJE LJUBAVNA
4 JIŠAJ 100 + 50 PROROCI EP
B DAVID 150 SZ PJESMA

P S A L M I

    A B C D
1 CRNI CRNO VELEČASNI SVETI
2 BRAŠNO BIJELO DON SEDMI
3 SVAGDANJI MLADO VELIKI KRŠTENJE
4 HOSTIJA MISNO KRIST ZNAK
KRUH VINO SVEĆENIK SAKRAMENAT

E U H A R I S T I J A

  A B C D
1 RAFAEL PETAR SVETI SINJSKA
2 MIHAEL ANTUN SABAOT VELIKA
3 GABRIJEL IVAN OTAC MAJKA
4 SMRTI LUKA GOSPODIN MALA
ANĐEO SVETAC BOG GOSPA

R A J

    A B C D
1 SAKRAMENATA CRVENI NOA MAESTRAL
2 SMRTNIH GRIJEHA POŽAR MIR FEN
3 DANA ŽARKI PISMONOŠA JUŽNI
4 PUNINA VATRA BIJELI BURA
SEDAM PLAMEN GOLUB VJETAR
D A R O V I         D U H A      S V E T O G A
  A B C D
1 GOLUB OTAC ŠTAP ALBA
2 KRŠTENJE RIM MITRA ŠTOLA
3 SEDAM DAROVA PETAR “SOLI DIO” MISNICA
4 PEDESETNICA BENEDIKT XVI. MARIN BARIŠIĆ DON
DUH SVETI PAPA BISKUP SVEĆENIK

K A T O L I Č K A       C R K V A

    A B C D
1 KRUH PRVO ČITANJE MISNICA ČASNA
2 VINO PSALAM DON ORGULJE
3 IHS DRUGO ČITANJE ŽUPNIK NOTE
4 KALEŽ EVANĐELJE KAPELAN MJEŠOVITI
B PRIČEST SLUŽBA RIJEČI SVEĆENIK ZBOR

S V E T A       M I S A

  A B C D
1 200 DENARA GROB JEZERO GALILEJA
2 5 SMRT SAN KANA
3 2 RIBE LAZAR LAĐA VINO
4 12 KOŠARA BETANIJA VALOVI SVADBA
UMNAŽANJE KRUHA LAZAROVO USKRSNUĆE STIŠANA OLUJA VODA U VINO

I S U S O V A        Č U D E S A

    A B C D
1 DALMATINAC 70 + 3 PREPORUČENO O DŽUNGLI
2 BETLEHEM 80 – 7 SVETO MUDRA
3 STRIDON 46 + 27 LATINICA PROROČKA
4 SVETI 27 + 46 KLINASTO STARA
B JERONIM 73 PISMO KNJIGA

B I B L I J A

  A B C D
1 ZEMLJAN MAJKA SVIH ŽIVIH VRT ZMIJA
2 DUŠA OD ČOVJEKA ISTOK ŽENA
3 PRAH ZEMALJSKI KOSTIM EDEN SLOBODA
4 JABUČICA REBRO STABLO SMRT
ADAM EVA RAJ ISTOČNI GRIJEH

P R V I      LJ U D I

  A B C D
1 JERUZALEM TUŽALJKE BOG JE SNAGA MOJA BABILON
2 ASIRIJA SIN HILKIJIN BABILON NABUKODONOZOR
3 PANJ JIŠAJEV BOJAŽLJIV NIJEM LAVOVI
4 OSTATAK IZRAELOV PREDODREĐEN DOLINA SUHIH KOSTIJU SUZANA
IZAIJA JEREMIJA EZEKIEL DANIEL

4 V E L I K A       P R O R O K A

  A B C D
1 ŠINEAR BILJOJED 23.07.-23.08. ČISTOĆA
2 KALDEJCI VOĆE KRALJEVI SUZA
3 NABONID POVRĆE MAČKE JOJAKIM
4 BALTAZAR BEZMESNA HRANA LION KING LJILJANA
BABILON VEGETARIJANAC LAVOVI SUZANA

D A N I J E L

    A B C D
1 SALOMON ISUS ISTOČNI 150
2 ISUS KRIST ULJE UBOJSTVO PJESME
3 ŠAUL KRIZMA PRELJUB STARI ZAVJET
4 DAVID ČELO SMRTNI PRIPJEVNI
B KRALJ POMAZANIK GRIJEH PSALMI

D A V I D       K R A LJ

  A B C D
1 TARZ KORINT PETAK KORINT
2 ANTIOHIJA RIM 3 GRČKA
3 DAMASK SOLUN + I
4 RIM EFEZ 10 II
PAVAO POSLANICE 13 KORINĆANI

H V A L O S P J E V      LJ U B A V I

  A B C D
1 STVARANJE OTAC NARODA ŽRTVA BORAC S BOGOM
2 PRVA KNJIGA SIN BOŽJI SMJEŠAK IZRAEL
3 POČETAK SVIJETA 3 GOSTA REBEKA 12 SINOVA
4 POČETAK IZRAELA POTOMSTVO SARA I EZAV
POSTANAK ABRAHAM IZAK JAKOV

P A T R I J A R S I

JOŠ ASOCIJACIJA ZA VJERONAUK STR. 2    

 

Please wait...