Asocijacije – pps prezentacija za ponavljanje gradiva iz vjeronauka za učenike petih razreda.
U pps prezentaciju posložene asocijacije: Patrijarsi, Blažena Djevica Marija, David kralj…